česky / deutsch


Zapomenuté uživatelské jméno?
středa, 25 červenec 2012 15:23

O klubu

napsal

Golf klub Františkovy Lázně

Golf klub Františkovy Lázně (zkratka GCFRL) byl založen dne 19.2.2003. Domovským hřištěm GCFRL je golfové hřiště v Hazlově - Ovčíně, nedaleko Františkových Lázní.

Učel a cíl GCFRL

- Vytváření podmínek pro organizování sportovní činnosti (zejména golfové) na všech výkonnostních úrovních a ve všech hráčských kategoriích. Zajišťování podmínek pro zvyšování sportovní úrovně hráčů golfu.

- Poskytování služeb členům a nečlenům GCFRL v oblasti výuky, vzdělávací a poradenská činnost, propagační a reklamní činnost, a to vše v souvislosti s golfovým sportem.
 
- Zastupování zájmů GCFRL a jeho členů ve vztahu k úřadům a organizacím na všech úrovních i v České golfové federaci a v jiných svazech.
 
- Podpora a rozvíjení mezinárodních styků a aktivit.
 
- Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
přečteno 6168 ×
Jiné z této kategorie: O hřišti »